5 Essential Elements For תביעות קטנות תאונת רכב

ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו למכוניות בתאונה מורכבת, אוחדו. בפני בית המשפט גרסאות הנהגים המעורבים, צילומי הנזקים, ומסמכים שונים שתיעדו גרסאות שניתנו לחברות ביטוח ובמשטרה. להלן תמצית הראיות הרלוונטיות שבפני בית המשפט:

הגנה על הנכסים שלך ואת הבריאות שלך הן שני היתרונות העיקריים של ביטוח רכב.

"גרסתה של התובעת באשר לנסיבות התאונה משוללת כל יסוד, באשר היא אינה

מוקדי הנזק בשני כלי הרכב המעורבים שוללים כליל את גרסתה של התובעת..." .

דאנקן:כן.זכרתי את הפנים שלו.ידעתי שסביר שהוא מסתובב בחוגים מסויימים ולכן התחלתי להסתובב במקומות האלה.

ציון אשראי: אשראי טוב מוריד את שיעורי ביטוח הרכב שלך. אשראי רע מגביר אותם.

דאנקן:לגרום כאב.כאב מייסר מה שקורה לך כשהגוף והנפש עוברים כזו כמות של כאב שלא ניתן לסבול,אתה מאבד את ההכרה,אתה מתעלף.הגרמנים הביאו איתם את התרופה הזו.ברגע שהיא מוזרקת more info לך זה חוסם את הקולטנים (רצפטורים) בגוף.

דומה שזהו הנתון המשותף לרוב העדויות. התוצאה היא שלאחר שדחיתי את גירסתו של גיא מרימצ'יק, בקשר לסדר הפגיעות בחלק האחורי של התאונה, ולאור האינדיקציות בעדויות שאר הנהגים, אני מייחס לנהיגתו את כל הפגיעות במכוניות שלפניו, אף שהסדר המדוייק של הדברים אינו ברור.

We make use of your LinkedIn profile and action info to personalize ads and to tell you about additional suitable advertisements. You'll be able to change your advert Choices whenever.

תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

דאנקן:ויש גם סיבה נוספת לזה וזה נאמר לי על ידי יותר מבן אדם אחד.

דאנקן:אני נלקחתי משם ישירות,זה מה שגיליתי מאוחר יותר.כי ברגע ששקעתי בשינה בעקבות מה ששמו לי בשתיה מיץ פטל,סודה או כל דבר אחר,הזיכרון הבא אחריו שלי הוא מגיל תשע וחצי.

קרי:קח את הזמן שלך.יש לנו את כל הזמן שבעולם.אני יכולה להבין.

בעת נהיגה בסמוך לחנות עפה אבן שהיתה מונחת על הכביש לכיוון חלון הראוה של החנות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *